1780 lub 1790 błąd dysku twardego

Jeśli używasz DDO (dynamiczna nakładka dysku) do wykrywania dysku twardego, uruchom proces konfiguracji przy użyciu oprogramowania DDO, aby upewnić się, że wszystkie wartości są prawidłowe. To oprogramowanie jest zwykle dołączone do DDO lub może zostać pobrane od producenta.

Jeśli DDO nie jest wykorzystywane, sprawdź, czy wartości są prawidłowo ustawione w CMOS. Jeśli CMOS jest ustawiony jako Auto, powinno to wystarczyć.

Zworki nie są ustawione prawidłowo

Sprawdź, czy zworki są prawidłowo ustawione na dysku twardym.

Kable luźne lub niepodłączone

Sprawdź, czy kabel danych i kabel zasilania są podłączone do dysku twardego. Jeśli kable wydają się być prawidłowo podłączone, odłącz kable, a następnie podłącz ponownie kable, aby upewnić się, że nie są luźne. Sprawdź również, czy kabel danych jest również podłączony do płyty głównej lub karty interfejsu.

Zły sprzęt

Jeśli wszystkie powyższe zalecenia zostały ukończone, ale nadal występują te same problemy, prawdopodobnie dysk twardy, płyta główna lub płyta interfejsu są złe. Zaleca się wymianę dysku twardego w pierwszej kolejności.

Wskazówka: Jeśli komputer jest objęty gwarancją, skontaktuj się z producentem komputera lub dysku twardego w celu wymiany.