Jak zapisywać pliki i foldery

Od czasu do czasu użytkownicy mogą chcieć zapobiec edycji lub przypadkowemu usunięciu pliku przez każdego, w tym przez siebie, ponieważ zawiera on ważne informacje. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, włącz lub wyłącz ochronę przed zapisem w plikach lub folderach.

Proces ochrony przed zapisem

  1. Otwórz Eksploratora Windows, naciskając klawisz Windows + E na klawiaturze.
  2. Przejdź do lokalizacji plików lub folderów, które chcesz chronić.
  3. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy plik, folder lub grupę plików, a następnie wybierz Właściwości z menu rozwijanego, które się pojawi.

  1. W oknie Właściwości pliku, na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu lub Tylko do odczytu (dotyczy tylko plików w tym folderze) u dołu.
  2. Kliknij przycisk OK, aby zapisać nowe ustawienie.

Wskazówka: Aby wyłączyć ochronę przed zapisem, powtórz te instrukcje, ale usuń zaznaczenie pola w kroku 4.