Jeśli mam zaporę, czy potrzebuję antywirusa?

Tak. Zapora nie chroni przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem. Zapora ogranicza dostęp do sieci poza komputer lub sieć lokalną, blokując lub ograniczając porty. Zapory ogniowe pomagają zapobiec komunikacji komputera z innymi komputerami w sieci i Internecie.

Jeśli chcesz naprawdę chronić komputer przed potencjalnymi zagrożeniami, sugerujemy zainstalowanie na komputerze zarówno zapory ogniowej, jak i programu antywirusowego. Lub przynajmniej zalecamy włączenie funkcji zapory na routerze.