Co to jest ikona Apple Touch?

Podobnie jak Favicon, Apple Touch Icon lub apple-touch-icon.png to plik służący do oznaczania ikony strony internetowej na Apple iPhone, iPod Touch i iPad. Gdy ktoś zapisuje zakładkę na stronie internetowej lub dodaje stronę internetową do ekranu głównego, używana jest ta ikona. Jeśli ten plik nie zostanie znaleziony, te produkty Apple będą używać zrzutu ekranu strony internetowej, która często wygląda jak nie więcej niż biały kwadrat.

Plik ten powinien zostać zapisany jako plik .png, mieć wymiary 57 x 57 i być przechowywany w katalogu domowym, chyba że ścieżka jest określona w kodzie HTML za pomocą poniższego kodu.

Gdy ten plik jest używany, domyślnie produkt Apple automatycznie nadaje ikonom zaokrąglone krawędzie, takie jak przycisk.

Warunki Apple, Favicon, Icon, iPhone, iPod