Czym jest DBMS (DataBase Management System)?

Skrót od systemu zarządzania bazami danych, DBMS to program, który pozwala użytkownikowi tworzyć, manipulować, pobierać i przechowywać informacje w bazie danych. Występują w wielu formach, od systemów rezerwacji hotelowych po bankomaty.

Wskazówka: DDBMS to rozproszony system zarządzania bazami danych .

Akronimy komputerowe, baza danych, terminy bazy danych, rozproszona baza danych