Co to jest debugowanie?

Debugowanie to proces analizowania programu komputerowego i usuwania jego błędów logicznych lub składniowych. Oprogramowanie, które pomaga w tym procesie, znane jest jako debugger . Używając debugera, programista może przejść przez kod programu i przeanalizować jego wartości zmiennych, szukając błędów.

Debugowanie, warunki programowania, pojedynczy krok