Co jeszcze?

Inna to warunkowa instrukcja programowania, że ​​jeśli poprzednie warunki nie są prawdziwe, wyświetla alternatywne informacje lub wykonuje alternatywne polecenia.

 moje $ x = 10; if ($ x == 10) {print "X jest równy 10"; } else {print "X nie jest równy 10"; 

}

Powyżej znajduje się przykład kodu Perla, który najpierw ustawia zmienną x na 10. Jeśli ta wartość pozostanie 10, to pierwsza instrukcja if wyświetla „X jest równa 10”. Jeśli jednak ta wartość ulegnie zmianie, wydrukowałoby to „X nie jest równe 10”.

Instrukcja warunkowa, Else if, If, Warunki programowania