Co to jest programowanie oparte na zdarzeniach?

Programowanie sterowane zdarzeniami jest paradygmatem programowania komputerowego, w którym przepływ sterowania programu jest określony przez występowanie zdarzeń. Zdarzenia te są monitorowane przez kod znany jako detektor zdarzeń. Jeśli wykryje, że wystąpiło przypisane zdarzenie, uruchamia procedurę obsługi zdarzeń (funkcja lub metoda wywołania zwrotnego, która jest wyzwalana w momencie wystąpienia zdarzenia).

Teoretycznie wszystkie języki programowania obsługują styl programowania oparty na zdarzeniach, chociaż niektóre funkcje językowe, takie jak zamknięcia, ułatwiają implementację. Inne środowiska programistyczne, takie jak Adobe Flash, są specjalnie dostosowane do wyzwalania kodu programu przez zdarzenia.

Paradygmat, terminy programowania