Czym jest grupa?

Ogólnie rzecz biorąc, grupa odnosi się do kolekcji dwóch lub więcej osób, które są połączone i oznaczone. Na przykład grupą komputerów mogą być osoby pracujące w dziale obsługi klienta, którym przypisano nazwę grupy roboczej „cs”, która ma prawa do danych finansowych klienta.

Terminy gry, LFG, grupa dyskusyjna, impreza, PUG, RAID, grupa użytkowników, grupa robocza