Czym jest GWAM (Gross Words a Minute)?

Alternatywnie nazywany GWPM, który jest skrótem od brutto słów na minutę, GWAM jest skrótem od słów brutto na minutę i jest podobny do WPM, z wyjątkiem tego, że nie uwzględnia błędów. GWAM to ogólna szybkość pisania niezależnie od liczby popełnionych błędów. GWAM jest często używany jako pomiar dla użytkowników, którzy dopiero uczą się pisać, a później są zastępowani przez WPM.

GWAM można obliczyć, wpisując tekst z alternatywnego źródła przez 3-5 minut i biorąc pod uwagę ilość słów podzieloną przez minuty. Na przykład, jeśli wpisałeś 400 słów w ciągu pięciu minut, GWAM jest obliczany przez podzielenie 400 przez 5, co skutkuje 80GWAM.

Akronimy komputerowe, terminy klawiaturowe, Word, WPM