Co to jest ICA?

ICA może odnosić się do dowolnego z następujących:

1. Skrót od Independent Computing Architecture, ICA, jest cienkim protokołem opracowanym przez Citrix do oddzielania aktualizacji ekranu i przetwarzania danych wejściowych użytkownika od reszty logiki aplikacji. Umożliwia to zdalną dostępność przy mniejszym zużyciu przepustowości, ponieważ tylko aktualizacje ekranu, ruchy myszy i klawiatury są przesyłane w trakcie sesji.

2. Skrót od zintegrowanego adaptera komunikacyjnego, ICA to adapter używany z komputerami mainframe serii IBM 9370 i 4300, które eliminują potrzebę oddzielnego kontrolera komunikacyjnego.

Akronimy komputerowe, warunki sieciowe, protokół