Co to jest uzasadnienie?

Wyrównanie, uzasadnienie lub pełne uzasadnienie to tekst wyrównany do lewej i wyrównany do prawej. Na przykład ten akapit tekstu jest uzasadniony. Jak widać, nie ma poszarpanej krawędzi ani po lewej, ani po prawej stronie tekstu. Aby obie strony tekstu były proste, dodaje się dodatkowe odstępy między każdym ze słów.

Uwaga: Ostatnia linia akapitu jest zawsze wyrównana do lewej, jak widać powyżej.

Wskazówka: termin „usprawiedliwić” nie jest synonimem „wyrównania” ani „wyrównania”. Terminy te mają różne znaczenia. Zobacz definicję wyrównania dla jej znaczenia.

Jaki jest skrót klawiaturowy dla uzasadnienia?

W programie Microsoft Word można użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + J, aby uzasadnić dowolny tekst.

Wyśrodkuj, Wyrównaj do lewej, Margines, Wyrównaj do prawej, Określenia typograficzne, Terminy edytora tekstu, Zawijanie wyrazów