Co to jest Korn Shell?

Odnosząc się do Uniksa, Linuksa lub wariantu, powłoka Korn odnosi się do powłoki używanej do poruszania się po linii poleceń. Jeśli jest dostępny, użytkownik może wykonać powłokę Korn, wpisując ksh (k dla korn i sh dla powłoki).

Bash, powłoka Bourne, warunki systemu operacyjnego, Shell