Co to jest zmiana fazy?

Zmiana fazy to krok wykonywany przez napędy CD-R, CD-RW, DVD-RAM i DVD-RW. Zmiana fazy polega na zmianie materiału na płycie CD lub DVD ze stanu amorficznego na stan krystaliczny, powodując, że powierzchnia odbija światło inaczej. Zmieniając sposób odbijania powierzchni, można utworzyć 0 i 1 (binarnie) na dysku.

Terminy CD