Czym jest QoS (Quality of Service)?

Skrót od jakości usług, QoS to zdolność produktu do zapewnienia określonej usługi według ustawień w produkcie. Na przykład użytkownik może przypisać różne poziomy QoS na routerze sieciowym, umożliwiając określonym użytkownikom lub ruchowi sieciowemu uzyskanie większego lub mniejszego priorytetu niż innym użytkownikom. Innymi słowy, administrator może ustawić wyższy priorytet dla ruchu w sieci wewnętrznej przeciwnego ruchowi zewnętrznemu.

Akronimy komputerowe, Neutralność sieci, Terminy sieciowe, Priorytet, Przepustnica, TOS, Kształtowanie ruchu, Zmienna szybkość transmisji