Co to jest SNA (architektura sieci systemowej)?

SNA została skrótem od architektury sieci systemowej wprowadzona w 1974 r. Jest to format komunikacji opracowany przez IBM dla sieci LAN (sieci lokalnych), aby umożliwić wielu systemom dostęp do scentralizowanych danych.

Akronimy komputerowe, LU, terminy sieciowe, SDLC