Co to jest nagrywanie strefowe?

Alternatywnie nazywane ZBR ( Zone Bit Recording ), nagrywanie strefowe jest metodą zwiększania dostępnego miejsca na dysku twardym poprzez zwiększenie ilości sektorów na ścieżkę. Zwiększając sektory na ścieżkę, ZBR pozwala, aby zewnętrzne tory miały więcej sektorów niż tory wewnętrzne. W przeszłości dysk twardy miał taką samą liczbę sektorów na każdej ścieżce.

Warunki CHS, ECHS, Hard Drive