Urządzenie podłączone do systemu nie działa

Jeśli występują problemy lub błędy podczas uruchamiania sesji MS-DOS, wykonaj poniższe kroki.

  1. Rozpakuj plik Winoa386.new z szaf systemu Windows do katalogu systemu Windows. W zależności od używanego systemu operacyjnego lokalizacja tego pliku może się różnić na płycie CD. Poniżej znajduje się lista szafek zawierających ten plik na podstawie systemu operacyjnego.
  • Windows 98 CD-ROM = Win98_45.cab
  • Windows 95 OEM CD-ROM = Win95_03.cab
  • Dyskietki DMF systemu Windows 95 = Win95_03.cab (Dysk 3)
  • Dyskietki z dyskietką inną niż DMF = Win95_04.cab (Dysk 4)
  1. Uruchom rozruchową dyskietkę lub uruchom komputer na MS-DOS.
  2. Po wyświetleniu monitu MS-DOS uruchom następujące polecenia:
 cd cd system 
 ren winoa386.mod winoa386.ch 
 ren winoa386.new winoa386.mod 
  • Więcej informacji na temat wyodrębniania plików z szaf Windows.

Błąd podczas próby uruchomienia programu Visual Basic 3.0 w systemie Windows

Jeśli ten problem występuje podczas próby uruchomienia programu Visual Basic 3.0, usuń plik vbrun300.dll z katalogu systemu Windows i ponownie skopiuj nową wersję tego pliku do katalogu.

Aby uzyskać linki do pobrania związane z plikiem vbrun300.dll, zobacz sekcję Windows DLL naszego indeksu pobierania.