Czym jest Abend?

Skrót od nienormalnego końca to termin używany do opisania, kiedy program lub zadanie kończy się bez ostrzeżenia. Jeśli wystąpi przerwanie, po nim zwykle pojawia się komunikat o błędzie wskazujący ostatnią ostatnią operację programu, plik, który ją spowodował lub w którym wystąpiła awaria.

Skróty komputerowe, Błąd, warunki programowania