Czym jest obiekt niezmienny?

W programowaniu komputerowym obiekt niezmienny jest obiektem, którego programista nie może zmienić po utworzeniu. Obiekty niezmienne znajdują się głównie w funkcjonalnych i obiektowych językach programowania.

Zalety korzystania z niezmiennych obiektów

  • Wyższe bezpieczeństwo - obiekt nie może zostać zmieniony i nie może być użyty do celu innego niż jego pierwotne przeznaczenie.
  • Bezpieczeństwo wątków - w programie wielowątkowym niezmienne dane nie mogą być przypadkowo nadpisane przez inny równoległy wątek.
  • Prostota - łatwiej jest debugować i analizować zachowanie programu, jeśli duży zestaw obiektów pozostaje taki sam podczas wykonywania programu.

Programowanie obiektowe, Warunki programowania