Czym jest ASME (American Society of Mechanical Engineers)?

ASME, skrót od American Society of Mechanical Engineers, został założony w 1880 roku i pomaga rozwijać i zwiększać kompetencje techniczne i dobrobyt zawodowy swoich członków. Korzystając z wysokiej jakości programów i działań w inżynierii mechanicznej, lepiej pomagaj swoim praktykom przyczyniać się do dobrobytu ludzkości.

Skróty komputerowe, IEEE