Co to jest benchmark?

Benchmark to test mierzący wydajność sprzętu, oprogramowania lub komputera. Testy te mogą być wykorzystane do porównania skuteczności produktu z innymi produktami. Porównując testy porównawcze, im wyższa wartość wyników, tym szybciej komponent, oprogramowanie lub cały komputer. Zdjęcie przedstawia przykładowy komputerowy test porównawczy CrystalMark i ogólną ocenę każdego z jego komponentów.

Przykłady komputerowych programów porównawczych

Dhrystone, Diagnostyka, FPS, Fraps, Warunki gry, iCOMP, MIPS, Test, WEI, Whetstone