Czym jest czarna skrzynka?

Urządzenie powszechnie używane na początku lat 70., czarna skrzynka, jest techniką testowania, w której indywidualne testy programu badają dane wejściowe i wyjściowe programu. Ta osoba nie musi wiedzieć o wewnętrznych działaniach programu, wystarczy podstawowe zrozumienie, w jaki sposób program działa, aby zapewnić prawidłowe działanie programu.

Testy beta, warunki sprzętowe, warunki oprogramowania, test, białe pole