Jaka jest różnica między katalogiem a folderem?

Katalog i folder są tym samym. Folder Windows na dysku C: Windows jest taki sam jak C: Windows w MS-DOS. Dlatego naprawdę nie ma różnicy między nimi, poza nazwami.

Jednakże, odnosząc się do interfejsu wiersza poleceń, takiego jak MS-DOS lub Linux, bardziej poprawne jest mówienie katalogu zamiast folderu. W graficznym interfejsie użytkownika (GUI), takim jak Windows, bardziej odpowiedni jest folder niż katalog. Łatwym sposobem na zapamiętanie różnicy między nimi jest to, że podczas przeglądania folderów i plików w systemie Windows mają one zdjęcia (pokazane na obrazku po prawej stronie). W wierszu polecenia nie ma zdjęć folderów.