Czym jest DSR?

DSR może odnosić się do jednego z następujących:

1. Skrót od Dynamic Source Routing, DSR to protokół routingu używany w sieciach bezprzewodowych, które mogą się utrzymać. Są przydatne ze względu na ich zdolność do organizowania się i konfigurowania, nawet jeśli administratorzy popełniają błędy. Ponadto DSR współpracuje z siecią mobilną, jeśli ma mniej niż 200 węzłów.

2. Skrót od przywracania systemu Dell, DSR to nazwa procesu przywracania, który ponownie instaluje system Windows lub przywraca komputer do stanu sprzed instalacji. DSR można wykonać na wielu komputerach Dell, naciskając Ctrl + F11 podczas uruchamiania komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej funkcji, zobacz naszą definicję ukrytej partycji.

Akronimy komputerowe, Konfiguruj, Terminy dysku twardego, Ukryta partycja, Sieć, Warunki sieciowe, Przywróć, Routing