Co to jest Optimum lokalne?

W matematyce i informatyce optymalne lokalne rozwiązanie jest najlepszym rozwiązaniem problemu w niewielkim sąsiedztwie możliwych rozwiązań. Koncepcja ta kontrastuje z globalnym optimum, które jest optymalnym rozwiązaniem, gdy rozważane jest każde możliwe rozwiązanie. Przy opracowywaniu algorytmu do rozwiązania problemu heurystyki, takie jak symulowane wyżarzanie, mogą być wykorzystywane do minimalizowania rozwiązań optymalnych lokalnie, ale nie globalnie.

Informatyka, warunki programowania