Czym jest NM (Never Mind)?

NM może odnosić się do jednego z następujących:

1. Jednostka naukowa nm jest krótka na nanometr, co jest miliardową częścią metra. Proces wytwarzania procesorów jest podzielony na nm w odniesieniu do rozmiaru ścieżek, które przenoszą prąd elektryczny na półprzewodnikowym krzemie procesora. Węższe ścieżki umożliwiają więcej obwodów na chip, większą moc przetwarzania i większą wydajność energetyczną.

2. Krótko mówiąc, NM jest używany w pokojach rozmów i komunikacji tekstowej. Nieważne może być również skrótem NVM .

3. Skrót dla Not Much, NM to kolejny termin używany w pokojach rozmów.

4. Stenografia na nic, NM jest powszechnie używanym terminem w pokojach rozmów.

5. Skrót dla braku wiadomości, NM lub N / T (bez tekstu) to kolejny termin używany w pokojach rozmów, aby użytkownicy wiedzieli, że wszystko zostało powiedziane w temacie.

Warunki rozmowy, Skróty komputerowe, NMU, NVMe