Co to jest SBD (Smart Battery Data)?

Skrót od inteligentnych danych o bateriach, SBD to technologia baterii wprowadzona na rynek przez Intel i Duracell, która zawiera układ scalony w pakiecie baterii do laptopa. Układ przekazuje ważne informacje o akumulatorze, w tym poziom naładowania i temperaturę, do modułu SMB komputera.

Terminy baterii, skróty komputerowe, inteligentna bateria