Co to jest Stdout?

Stdout, znany również jako standardowe wyjście, jest domyślnym deskryptorem pliku, w którym proces może zapisywać dane wyjściowe.

W systemach operacyjnych typu Unix, takich jak Linux, macOS X i BSD, stdout jest zdefiniowany przez standard POSIX. Domyślny numer deskryptora pliku to 1 .

W terminalu standardowe wyjście domyślnie wyświetla ekran użytkownika.

Stdout w linii poleceń

W bashu sekwencyjne polecenia mogą być połączone rurami, reprezentowanymi w wierszu poleceń przez pionowy pasek („ | ”). Polecenia w potoku są przetwarzane od lewej do prawej, ze standardowym wyjściem ( stdout ) każdego polecenia łączącego się ze standardowym wejściem ( stdin ) następnego.

Na przykład w tym potoku dwóch poleceń:

 fortunę | cowsay 

Fortunę programu, która zwykle wyświetla losowy cytat na ekranie użytkownika, zamiast tego łączy wyjście ( stdout ) z wejściem ( stdin ) polecenia po prawej stronie:

Aby uzyskać więcej informacji o standardowym wyjściu, zobacz przekierowanie w bashu.

Bash, Linux, warunki systemu operacyjnego