Co to jest tekst zawijany?

Tekst zawijania może odnosić się do dowolnego z następujących:

1. W programie Microsoft Excel i innych programach do obsługi arkuszy kalkulacyjnych tekst zawijania jest funkcją, która wyświetla wszystkie informacje w komórce, nawet jeśli jest zbyt mała, aby wyświetlić tekst w poziomie. Na przykład na zdjęciu po prawej komórka G2 ma odcięty tekst, ponieważ sąsiednia komórka H2 ma tekst. Jednak komórka G3 ma włączoną funkcję Zawijanie tekstu (znajdującą się na karcie Narzędzia główne), która wymusza przejście tekstu do następnej linii, jeśli pełne słowa nie byłyby czytelne.

Wskazówka: Funkcję Zawijaj tekst można wyłączyć, podświetlając komórkę i klikając ponownie przycisk Zawijaj tekst. Ponadto, jeśli nie podoba ci się wygląd komórki z opakowanym tekstem, możesz również zwiększyć rozmiar komórki, aby wyświetlić cały tekst.

2. Tekst zawijania może być również użyty do opisania zawijania wyrazów lub dowolnego tekstu, który przechodzi do następnego wiersza bez naciskania klawisza Enter.

Warunki oprogramowania, warunki arkusza kalkulacyjnego, tekst